Професії для вступу після 9 класів


Професії на базі 9 класів з отриманням повної загальної середньої освіти та диплома кваліфікованого робітника

Професія:

"Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування"

Знає:

 • види та призначення санітарно-технічних матеріалів та устаткування;
 • сортамент труб, фітингів, фасонних частин, арматури та засобів закріплювання;
 • призначення слюсарних інструментів;
 • способи вимірювання діаметрів труб, фітингів та арматури;
 • основи правових знань, галузевої економіки, креслення, електротехніки.
 • види основних деталей санітарно-технічних систем, з’єднань труб і кріплення трубопроводів;
 • призначення, будову й особливості монтажу систем центрального опалення, водопостачання, каналізації, газопостачання та водостоків;
 • способи свердління і пробивання отворів під час прокладання трубопроводів;
 • правила транспортування та поводження з балонами з киснем та ацетиленом;
 • правила користування механізованим інструментом;
 • основи правових знань, галузевої економіки, електротехніки та креслення.

Вміє:

 • виконувати найпростіші роботи під час монтажу та ремонту систем центрального опалення, водопостачання, каналізації та водостоків.
 • виконувати прості роботи під час монтажу та ремонту систем центрального опалення, водопостачання, каналізації газопостачання та водостоків.
Професія на базі 9 класів - 3 роки навчання

Професія:

"Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення"

 

Знає:

 • правила та порядок обробки інформації із застосуванням програмного забезпечення;
 • техніко-експлуатаційні характеристики обладнання інформаційних систем;
 • структуру та порядок установлення операційних систем;
 • порядок налагодження та обслуговування системного та прикладного програмного забезпечення; порядок установлення сервісних програм;
 • методи створення та підтримки баз даних;
 • основні мови програмування; методи захисту інформації на персональних комп’ютерах та в мережах;
 • основні поняття та технічні характеристики мережевих систем; загальні правила налагодження та обслуговування мережевих систем;
 • англійську мову у межах, необхідних для виконання своїх завдань та обов’язків; основи трудового законодавства, правила та норми внутрішнього трудового розпорядку.

Вміє:

 • Встановлення операційної системи, налагодження її конфігурації.
 • Встановлення програмного забезпечення глобальних та лінійних мереж.
 • Встановлення, налагодження та оновлення драйверів.
 • Тестування вузлів обладнання або окремих елементів персонального комп’ютера та периферійного обладнання.
 • Встановлення програм захисту інформації на персональні комп’ютери та локальні системи.
 • Виконання операцій з текстовим редактором, електронною таблицею, базами даних, мультимедійними компонентами.
 • Підготовка матеріалів для сайта та їх розміщення.
 • Форматування різного роду документів.
 • Створення та ведення бази даних. Створення запитів, звітів. Виконання операцій за допомогою програмного забезпечення.
Професія на базі 9 класів - 3 роки навчання

Професія:

"Штукатур; лицювальник-плиточник, маляр"

 

 Штукатур

Знає:

 • властивості основних матеріалів і готових сухих розчинних сумішей, що застосовуються для виконання штукатурних робіт;
 • призначення та способи приготування розчинів із сухих сумішей;
 • склад мастик для кріплення сухої штукатурки;
 • способи улаштування вентиляційних коробів.

 

Вміє:

 • виконувати просте обштукатурювання по­верхонь, ремонт простої штукатурки та суцільне вирівню­вання поверхонь;
 • насікати поверхні механізованими інструментами;
 • натягувати металеву сітку на готовий каркас;
 • обмазувати розчином дротяну сітку;
 • підмазувати місця прилягання наличників та плінтусів до стін;
 • готувати розчини з готових сухих сумішей;
 • приклеювати листи сухої штукатурки за раніше виставленими мая­ками;
 • прибивати листи сухої штукатурки до дерев'яних поверхонь;
 • обконопачувати коробки та місця прилягання великопанельних перегородок;
 • збирати, розбирати та очищати форми для відливання плит та блоків вентиляційних коробів;
 • відливати плити з укладанням арматури; за­чищати та підмазувати плити і блоки вентиляційних ко­робів;
 • перетирати штукатурку.
 • транспортувати сухі та розчинові суміші у межах робочої зони.

 

Лицювальник-плиточник

Знає:

 • види основних матеріалів, що застосовуються для облицьовування плиткою;
 • правила приготування розчину вручну.
 • властивості соляної кислоти та допустимо міцність розчину;
 • способи встановлення та кріплення плиток;
 • вимоги до якості лицювання; прийоми роботи з рівнем.

 

 

Вміє:

 • виконувати найпростіші роботи під час лицювання керамічними, скляними, азбестоцементними та іншими плитками.
 • виконувати прості роботи під час лицювання керамічними, скляними, азбестоцементними та іншими плитками.

 

Маляр

Знає:

 • види основних матеріалів, що застосовуються для облицьовування плиткою;
 • правила приготування розчину вручну.
 • властивості соляної кислоти та допустимо міцність розчину;
 • способи встановлення та кріплення плиток;
 • вимоги до якості лицювання; прийоми роботи з рівнем.

 

Вміє:

 • виконувати найпростіші роботи під час лицювання керамічними, скляними, азбестоцементними та іншими плитками.
 • виконувати прості роботи під час лицювання керамічними, скляними, азбестоцементними та іншими плитками.
Професія на базі 9 класів - 3 роки навчання

Професія:

"Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, рихтувальник кузовів, електрозварник ручного зварювання"

 

 

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів
Знає:

 • Основні відомості про загальну будову автомобілів;
 • Порядок складання простих складових одиниць;
 • Прийоми ізолювання та паяння провідників електрообладнання автомобілів;
 • Способи виконання кріпильних робіт та мастильних робіт, обсяги робіт з технічного обслуговування;
 • Призначення і правила застосування найбільш розповсюджених універсальних і спеціальних пристроїв і контрольно-вимірювальних приладів;
 • Призначення і застосування охолоджувальних і гальмових рідин, мастил і палив;
 • Класифікацію, фізико-хімічні, механічні, технологічні властивості, маркування та галузь застосування металів, сплавів, діелектриків, паливно-мастильних матеріалів, рідин;
 • Основні правила читання креслень,
 • Основи електростатики, постійний струм, електромагнетизм, змінний струм, трансформатори, електричні машини, правила користування електровимірювальними приладами;
 • Поняття про допуски та посадки, правила та порядок користування інструментами та приладами для виміру лінійних і кутових величин, оптичними, пневматичними та електричними приладами;

 

Вміє:

 • Виконувати роботи з розбирання вантажних та легкових автомобілів, (окрім спеціальних, дизельних, інжекторних і газобалонних), автобусів з кількістю посадочних місць для пасажирів до 22, причепів, напівпричепів і мотоциклів;
 • Здійснювати ремонт, складання простих агрегатів і складових одиниць автомобілів із заміною окремих частин і деталей;
 • Знімати та встановлювати просту освітлювальну арматуру, ізолювати та паяти провідники;
 • Виконувати роботи з технічного обслуговування автомобілів, усувати виявлені дрібні несправності;
 • Виконувати слюсарну обробку деталей за 12–14 квалітетами із застосуванням слюсарного інструменту і контрольно-вимірювальними приладами;
 • Виконувати роботи з ремонту і першого технічного обслуговування не складних автомобілів, їх вузлів, агрегатів і систем під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації, а саме: карбюраторних і задньопривідних автомобілів.


Рихтувальник кузовів
Знає:

 • Слюсарну, жерстянську справу.
 • Види і типи всіх основних кузовів легкових, вантажних кузовів та автобусів., Загальну будову кузовів легкових, кабін вантажних автомобілів.
 • Правила застосування і підготовки універсальних і спеціальних пристроїв і контрольно-вимірювальних приладів.
 • Призначення, будову та принцип роботи рихтувального обладнання.
 • Основні механічні властивості оброблювальних матеріалів.
 • Технологію випрямлення під фарбування деталей і складових одиниць кузовів вантажних і легкових автомобілів під лудіння, ґрунтування.
 • Способи випрямлення дефектів.
 • Правила застосування пневмо-й електроінструменту, користування приладами для виміру лінійних і кутових величин, вимоги електробезпеки на рихтувальному обладнанні.
 • Систему допусків та посадок, квалітети і параметри шорсткості.
 • Правила читання простих креслень, збірних креслень, креслення на виготовлення деталей.
 • Способи та методи ремонту кузовів, основні пошкодження кузовів.
 • Ремонт кузовів на станціях технічного обслуговування.,
 • Виконувати кріпильні та регулювальні роботи,дефектування кузова, правила здійснення обмірів кузова.
 • Послідовність виконання рихтувальних робіт.
 • Видаляти ,відновлювати корозійні пошкодження
 • Правила розбирання і складання навісних деталей кузовів.
 • Основи ведення підприємницької діяльності

 

Вміє:

 • Організовувати та утримувати робоче місце, дотримуватись вимог безпеки праці, пожежної та електробезпеки та виробничої санітарії
 • Економно витрачати матеріали.
 • Розмічати, різати, рубати, обпилювати деталі з тонколистового металу.
 • Шабрувати, зачищати металеві поверхні під лудіння, ґрунтування.
 • Нарізувати різьбу, клепання металу., виконувати зикування, фальцювання, вибивання, відбортовування.
 • Підготовлювати кузов вантажного автомобіля до ремонту.
 • Виконувати ремонт навісних деталей кузова та оперення.
 • Виконувати антикорозійну обробку кузова, доглядати за лакофарбовим покриттям кузова.
 • Виконувати ремонт і рихтування частин автомобіля.

Електрозварник ручного зварювання
Знає:

 • Основні відомості про будову й принцип дії електрозварювальних машин і апаратів для електродугового зварювання змінного та постійного струму, які застосовує в роботі.
 • Способи й основні прийоми прихвачування.
 • Форми оброблення шва під зварювання.
 • Будову балонів, їх колір і правила поводження з ними.
 • Правила зварювання в захисному газі.
 • Правила обслуговування електрозварювальних апаратів.
 • Види зварювальних з’єднань і швів; підготовку зварних кромок виробів для зварювання.
 • Типи обробок та позначення зварних швів на кресленнях.
 • Основні властивості електродів, які застосовує, металу і сплавів, що зварює.
 • Призначення й умови застосування контрольно-вимірювальних приладів; причини виникнення дефектів під час зварювання і способи їх запобігання.
 • Будову пальників для зварювання електродом, який не плавиться, в захисному газі.

 

Вміє:

 • Організовувати робоче місце, дотримуватись вимог безпеки праці при виконанні робіт.
 • Прихвачувати деталі, вироби й конструкції у всіх просторових положеннях зварного шва.
 • Підварювати стінки баків трансформаторів, наплавляти прості невідповідальні деталі.
 • Готувати вироби і вузли під зварювання, зачищати шви після зварювання.
 • Забезпечувати захист зворотного боку зварного шва в процесі зварювання в захисному газі.
 • Нагрівати вироби і деталі перед зварюванням.
 • Читати прості креслення.
 • Виконувати ручне дугове і плазмове зварювання в нижньому і вертикальному положенні зварного шва.
Професія на базі 9 класів - 3 роки навчання

Професія:

" Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії "С1" 

 

 

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів
Знає:

 • Основні відомості про загальну будову автомобілів;
 • Порядок складання простих складових одиниць;
 • Прийоми ізолювання та паяння провідників електрообладнання автомобілів;
 • Способи виконання кріпильних робіт та мастильних робіт, обсяги робіт з технічного обслуговування;
 • Призначення і правила застосування найбільш розповсюджених універсальних і спеціальних пристроїв і контрольно-вимірювальних приладів;
 • Призначення і застосування охолоджувальних і гальмових рідин, мастил і палив;
 • Класифікацію, фізико-хімічні, механічні, технологічні властивості, маркування та галузь застосування металів, сплавів, діелектриків, паливно-мастильних матеріалів, рідин;
 • Основні правила читання креслень,
 • Основи електростатики, постійний струм, електромагнетизм, змінний струм, трансформатори, електричні машини, правила користування електровимірювальними приладами;
 • Поняття про допуски та посадки, правила та порядок користування інструментами та приладами для виміру лінійних і кутових величин, оптичними, пневматичними та електричними приладами;

 

Вміє:

 • Виконувати роботи з розбирання вантажних та легкових автомобілів, (окрім спеціальних, дизельних, інжекторних і газобалонних), автобусів з кількістю посадочних місць для пасажирів до 22, причепів, напівпричепів і мотоциклів;
 • Здійснювати ремонт, складання простих агрегатів і складових одиниць автомобілів із заміною окремих частин і деталей;
 • Знімати та встановлювати просту освітлювальну арматуру, ізолювати та паяти провідники;
 • Виконувати роботи з технічного обслуговування автомобілів, усувати виявлені дрібні несправності;
 • Виконувати слюсарну обробку деталей за 12–14 квалітетами із застосуванням слюсарного інструменту і контрольно-вимірювальними приладами;
 • Виконувати роботи з ремонту і першого технічного обслуговування не складних автомобілів, їх вузлів, агрегатів і систем під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації, а саме: карбюраторних і задньопривідних автомобілів.

 
Водій автотранспортних засобів категорії "С1"
Знає:

 • Законодавство України про автомобільний транспорт і дорожній рух;
 • правила дорожнього руху
 • правила перевезення вантажів,порядок і умови перевезення пасажирів і багажу;
 • правила їх технічної експлуатації; будову, правила експлуатації і технічного обслуговування причепів; основи керування автотранспортними засобами;
 • можливі причини дорожньо-транспортних пригод та способи їх запобігання;
 • причини виникнення несправностей, способи їх виявлення та усунення;
 • порядок проведення технічного обслуговування; правила безпечного ведення робіт, пожежної безпеки та санітарії під час технічного обслуговування автотранспортного засобу та під час роботи на лінії;
 • особливості користування експлуатаційними матеріалами (паливо, оливи, мастила, електроліт, антифриз та інше);
 • правила зберігання автотранспортних засобів на відкритій стоянці і в гаражі;
 • правила надання першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод;
 • правові основи і відповідальність за порушення правил дорожнього руху, правил експлуатації транспортного засобу, завдання матеріальної шкоди та шкоди навколишньому середовищу

 

Вміє:

 • Керує автомобільними транспортними засобами, які відносяться до категорії С1 за різних дорожніх умов.
 • Виконує вимоги правил дорожнього руху, правил перевезень вантажів, пасажирів та багажу.
 • Забезпечує належний технічний стан автотранспортного засобу.
 • Буксирує автопричіп
 • Перевіряє технічний стан автотранспортного засобу перед виїздом на лінію та після повернення з рейсу. Забезпечує справність обладнання відповідно до вимог стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху і охорони навколишнього середовища.
 • Виконує роботи з щоденного технічного обслуговування автотранспортного засобу.
 • Подає автотранспортний засіб до місця посадки і висадки пасажирів. Контролює правильність завантаження,
 • Усуває технічні несправності, які виникають під час роботи автотранспортного засобу на лінії і не потребують розбирання механізмів.
 • Заправляє автомобільні транспортні засоби паливом та іншими експлуатаційними матеріалами.
 • Оформляє дорожню документацію.
 • Надає першу допомогу потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод. 
Професія на базі 9 класів - 3 роки навчання

Професія:

"Флорист, озеленювач"

 

Флорист
Знає:

 • світову історію розвиту мистецтва флористики
 • принципи, напрями, стилі шкіл флористики
 • основи формоутворення букетів, сюжетних композицій та інших видів робіт
 • основи флористики і декору
 • технології виготовлення букетів, композицій, кошиків з живих квітів та іншого рослинного матеріалу
 • основи техніки індивідуальної роботи.

 

Вміє:

 • виготовляти бутоньєрки, букети, прості сюжетні композиції з живих зрізаних квітів та іншого рослинного матеріалу відповідно до затверджених у встановленому порядку технологічних процесі
 • Складати композиції за відомими зразками з урахуванням декоративно-стильових ознак українських, європейських, японських та інших шкіл флористики.

 

 

Озеленювач
Знає:

 • правила і способи виконання земляних робіт у міських умовах;
 • найпростіші способи догляду за рослинами;
 • правила поводження з вантажами, які потребують певної обережності;
 • техніку збирання жолудів;
 • способи планування «на око» площ , грядок, доріжок.

Вміє:

 • виконувати прості роботи з підготовки ґрунту й добрив вручну
 • Викопувати садильні ями й канави у розталому ґрунті для садіння деревно-чагарникових рослин.
 • Здійснювати снігозатримання.
 • Очищувати насіння декоративних рослин.
 • Прополювати деревно-чагарникові рослини.
 • Виконувати горизонтальне планування площ, грядок і доріжок «на око».
 • Поливати дерева, кущі і газонні трави ручним способом.
 • Корчувати пеньки вручну.