Професії для вступу після 11 класів


Професії на базі 11 класів з отриманням диплому кваліфікованого робітника

Професія на базі 11 класів - 1 рік

Професія:

"Штукатур;

лицювальник-плиточник"

 

 

Штукатур
Знає:

 • властивості основних матеріалів і готових сухих розчинних сумішей, що застосовуються для виконання штукатурних робіт;
 • призначення та способи приготування розчинів із сухих сумішей;
 • склад мастик для кріплення сухої штукатурки;
 • способи улаштування вентиляційних коробів.

 

Вміє:

 • виконувати просте обштукатурювання по­верхонь, ремонт простої штукатурки та суцільне вирівню­вання поверхонь;
 • насікати поверхні механізованими інструментами;
 • натягувати металеву сітку на готовий каркас;
 • обмазувати розчином дротяну сітку;
 • підмазувати місця прилягання наличників та плінтусів до стін;
 • готувати розчини з готових сухих сумішей;
 • приклеювати листи сухої штукатурки за раніше виставленими мая­ками;
 • прибивати листи сухої штукатурки до дерев'яних поверхонь;
 • обконопачувати коробки та місця прилягання великопанельних перегородок;
 • збирати, розбирати та очищати форми для відливання плит та блоків вентиляційних коробів;
 • відливати плити з укладанням арматури; за­чищати та підмазувати плити і блоки вентиляційних ко­робів;
 • перетирати штукатурку.
 • транспортувати сухі та розчинові суміші у межах робочої зони.

 

Лицювальник-плиточник
Знає:

 • види основних матеріалів, що застосовуються для облицьовування плиткою;
 • правила приготування розчину вручну.
 • властивості соляної кислоти та допустимо міцність розчину;
 • способи встановлення та кріплення плиток;
 • вимоги до якості лицювання; прийоми роботи з рівнем.

 

Вміє:

 • виконувати найпростіші роботи під час лицювання керамічними, скляними, азбестоцементними та іншими плитками.
 • виконувати прості роботи під час лицювання керамічними, скляними, азбестоцементними та іншими плитками. 
Професія на базі 11 класів - 1 рік

Професія:

"Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування, електрогазозварник"

 

 

Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування

Знає:

 • види та призначення санітарно-технічних матеріалів та устаткування;
 • сортамент труб, фітингів, фасонних частин, арматури та засобів закріплювання;
 • призначення слюсарних інструментів;
 • способи вимірювання діаметрів труб, фітингів та арматури;
 • основи правових знань, галузевої економіки, креслення, електротехніки.
 • види основних деталей санітарно-технічних систем, з’єднань труб і кріплення трубопроводів;
 • призначення, будову й особливості монтажу систем центрального опалення, водопостачання, каналізації, газопостачання та водостоків;
 • способи свердління і пробивання отворів під час прокладання трубопроводів;
 • правила транспортування та поводження з балонами з киснем та ацетиленом;
 • правила користування механізованим інструментом;
 • основи правових знань, галузевої економіки, електротехніки та креслення.

 

Вміє:

 • виконувати найпростіші роботи під час монтажу та ремонту систем центрального опалення, водопостачання, каналізації та водостоків.
 • виконувати прості роботи під час монтажу та ремонту систем центрального опалення, водопостачання, каналізації газопостачання та водостоків.
Професія на базі 11 красів - 1 рік

Професія:

"Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів"

 

 

Знає:

 • Основні відомості про загальну будову автомобілів;
 • Порядок складання простих складових одиниць;
 • Прийоми ізолювання та паяння провідників електрообладнання автомобілів;
 • Способи виконання кріпильних робіт та мастильних робіт, обсяги робіт з технічного обслуговування;
 • Призначення і правила застосування найбільш розповсюджених універсальних і спеціальних пристроїв і контрольно-вимірювальних приладів;
 • Призначення і застосування охолоджувальних і гальмових рідин, мастил і палив;
 • Класифікацію, фізико-хімічні, механічні, технологічні властивості, маркування та галузь застосування металів, сплавів, діелектриків, паливно-мастильних матеріалів, рідин;
 • Основні правила читання креслень,
 • Основи електростатики, постійний струм, електромагнетизм, змінний струм, трансформатори, електричні машини, правила користування електровимірювальними приладами;
 • Поняття про допуски та посадки, правила та порядок користування інструментами та приладами для виміру лінійних і кутових величин, оптичними, пневматичними та електричними приладами;

 

Вміє:

 • Виконувати роботи з розбирання вантажних та легкових автомобілів, (окрім спеціальних, дизельних, інжекторних і газобалонних), автобусів з кількістю посадочних місць для пасажирів до 22, причепів, напівпричепів і мотоциклів;
 • Здійснювати ремонт, складання простих агрегатів і складових одиниць автомобілів із заміною окремих частин і деталей;
 • Знімати та встановлювати просту освітлювальну арматуру, ізолювати та паяти провідники;
 • Виконувати роботи з технічного обслуговування автомобілів, усувати виявлені дрібні несправності;
 • Виконувати слюсарну обробку деталей за 12–14 квалітетами із застосуванням слюсарного інструменту і контрольно-вимірювальними приладами;
 • Виконувати роботи з ремонту і першого технічного обслуговування не складних автомобілів, їх вузлів, агрегатів і систем під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації, а саме: карбюраторних і задньопривідних автомобілів.
Професія на базі 11 класів - 1,5 року

Професія:

"Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення"

 

 Знає:

 • правила та порядок обробки інформації із застосуванням програмного забезпечення;
 • техніко-експлуатаційні характеристики обладнання інформаційних систем;
 • структуру та порядок установлення операційних систем;
 • порядок налагодження та обслуговування системного та прикладного програмного забезпечення; порядок установлення сервісних програм;
 • методи створення та підтримки баз даних;
 • основні мови програмування; методи захисту інформації на персональних комп’ютерах та в мережах;
 • основні поняття та технічні характеристики мережевих систем; загальні правила налагодження та обслуговування мережевих систем;
 • англійську мову у межах, необхідних для виконання своїх завдань та обов’язків; основи трудового законодавства, правила та норми внутрішнього трудового розпорядку.

Вміє:

 • Встановлення операційної системи, налагодження її конфігурації.
 • Встановлення програмного забезпечення глобальних та лінійних мереж.
 • Встановлення, налагодження та оновлення драйверів.
 • Тестування вузлів обладнання або окремих елементів персонального комп’ютера та периферійного обладнання.
 • Встановлення програм захисту інформації на персональні комп’ютери та локальні системи.
 • Виконання операцій з текстовим редактором, електронною таблицею, базами даних, мультимедійними компонентами.
 • Підготовка матеріалів для сайта та їх розміщення.
 • Форматування різного роду документів.
 • Створення та ведення бази даних. Створення запитів, звітів. Виконання операцій за допомогою програмного забезпечення.