Звітність 2017-2019 роки


Звітність за 2017 рік

[завантажити] 0.1 MB

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду на 1 грудня 2017 року форма 2

[завантажити] 0.1 MB

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду на 1 грудня 2017 року форма 4.1

[завантажити] 0.1 MB

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду на 1 грудня 2017 року форма 4.2

[завантажити] 0.1 MB

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду на 1 грудня 2017 року форма 4.3

[завантажити] 1.9 MB

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2017 рік форма 2

[завантажити] 2.0 MB

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2017 рік форма 4.1

[завантажити] 1.9 MB

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2017 рік форма 4.2

[завантажити] 1.8 MB

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2017 рік форма 4.3

[завантажити] 1.9 MB

Форма 2. Звіт про фінансові результати за 2017 рік

[завантажити] 1.3 MB

Форма 3. Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік

[завантажити] 0.6 MB

Форма 4. Звіт про власний капітал за 2017 рік

[завантажити] 5.4 MB

Форма 5. Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік

[завантажити] 1.4 MB

Форма 1. Баланс станом на 1 січня 2018 року

[завантажити] 0.6 MB

Звiт про власний капiтал за 2017 рiк ДБ

[завантажити] 2.1 MB

Звiт про фiнансовi результати за 2017 рiк ДБ

[завантажити] 6.0 MB

Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк ДБ

[завантажити] 1.3 MB

Баланс на 1 січня 2018 року ДБ

Звітність 2018 рік

[завантажити] 0.1 MB

Кошторис на 2018 рік

[завантажити] 0.1 MB

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду на 1лютого 2018 року форма 2

[завантажити] 0.1 MB

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду на 1лютого 2018 року форма 4.1

[завантажити] 0.1 MB

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду на 1лютого 2018 року форма 4.2

[завантажити] 0.1 MB

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду на 1лютого 2018 року форма 4.3

[завантажити] 1.6 MB

Звiт про надходження та використання коштiв загального фонду (форма №2д,_____ №2м) на 1 березея 2018 року

[завантажити] 1.6 MB

Звiт про надходження i використання коштiв, отриманих як плата за послуги (форма№4-1д,___№4-1м) на 1 березня 2018 року

[завантажити] 1.6 MB

Звiт про надходження i використання коштiв, отриманих за iншими джерелами власних надходжень (форма №4-2д,___ №4-2м) на 1 березня 2018 року

[завантажити] 1.5 MB

Звiт про надходження i використання iнших надходження спецiального фонду (форма№4-3д,____ №4-3м) на 1 березня 2018 року

[завантажити] 1.6 MB

Звiт про надходження та використання коштiв загального фонду (форма №2м) за І квартал

[завантажити] 1.4 MB

Звiт про надходження i використання коштiв, отриманих як плата за послуги (форма №4-1м) за І квартал

[завантажити] 1.6 MB

Звiт про надходження i використання коштiв, отриманих за iншими джерелами власних надходження (форма_№4-2м) за І квартал

[завантажити] 1.3 MB

Звiт про надходження i використання iнших надходжень спецiального фонду (форма №4-3м) за І квартал

[завантажити] 1.4 MB

ЗВIТ про надходження i використання iнших надходжень спецiального фонду (форма №4-3м) на 01.05.2018р

[завантажити] 1.6 MB

ЗВIТ про надходження i використання коштiв, отриманих за iншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м) на 01.05.2018р

[завантажити] 1.6 MB

ЗВIТ про надходження i використання коштiв, отриманих як плата за послуги (форма №4-1м) на 01.05.2018р

[завантажити] 1.6 MB

ЗВIТ про надходження та використання коштiв загального фонду (форма №2м) на 01.05.2018р

[завантажити] 0.2 MB

ЗВIТ про надходження i використання iнших надходжень спецiального фонду (форма №4-3м) на 01.06.2018р

[завантажити] 0.3 MB

ЗВIТ про надходження i використання коштiв, отриманих за iншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м) на 01.06.2018р

[завантажити] 0.3 MB

ЗВIТ про надходження i використання коштiв, отриманих як плата за послуги (форма №4-1м) на 01.06.2018р

[завантажити] 0.2 MB

ЗВIТ про надходження та використання коштiв загального фонду (форма №2м) на 01.06.2018р

[завантажити] 0.4 MB

ЗВIТ про надходження i використання iнших надходжень спецiального фонду (форма №4-3м) за ІІ квартал 2018р

[завантажити] 0.4 MB

ЗВIТ про надходження i використання коштiв, отриманих за iншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м) за ІІ квартал 2018р

[завантажити] 0.4 MB

ЗВIТ про надходження i використання коштiв, отриманих як плата за послуги (форма №4-1м) за ІІ квартал 2018р

[завантажити] 0.4 MB

ЗВIТ про надходження та використання коштiв загального фонду (форма №2м) за ІІ квартал 2018р

[завантажити] 0.2 MB

ЗВIТ про надходження i використання iнших надходжень спецiального фонду (форма №4-3м) станом на 01.08.2018р

[завантажити] 0.3 MB

ЗВIТ про надходження i використання коштiв, отриманих за iншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м) станом на 01.08.2018р

[завантажити] 0.3 MB

ЗВIТ про надходження i використання коштiв, отриманих як плата за послуги (форма №4-1м) станом на 01.08.2018р

[завантажити] 0.2 MB

ЗВIТ про надходження та використання коштiв загального фонду (форма №2м) станом на 01.08.2018р

[завантажити] 0.3 MB

ЗВIТ про надходження i використання iнших надходжень спецiального фонду (форма №4-3м) станом на 01.09.2018р

[завантажити] 0.3 MB

ЗВIТ про надходження i використання коштiв, отриманих за iншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м) станом на 01.09.2018р

[завантажити] 0.3 MB

ЗВIТ про надходження i використання коштiв, отриманих як плата за послуги (форма №4-1м) станом на 01.09.2018р

[завантажити] 0.2 MB

ЗВIТ про надходження та використання коштiв загального фонду (форма №2м) станом на 01.09.2018р

[завантажити] 0.4 MB

ЗВIТ про надходження i використання iнших надходжень спецiального фонду (форма №4-3м) за ІІІ квартал 2018р

[завантажити] 0.4 MB

ЗВIТ про надходження i використання коштiв, отриманих за iншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м) за ІІІ квартал 2018р

[завантажити] 0.4 MB

ЗВIТ про надходження i використання коштiв, отриманих як плата за послуги (форма №4-1м) за ІІІ квартал 2018р

[завантажити] 0.4 MB

ЗВIТ про надходження та використання коштiв загального фонду (форма №2м) за ІІІ квартал 2018р

[завантажити] 0.3 MB

ЗВIТ про надходження i використання iнших надходжень спецiального фонду (форма №4-3м) станом на 01.11.2018р

[завантажити] 0.3 MB

ЗВIТ про надходження i використання коштiв, отриманих за iншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м) станом на 01.11.2018р

[завантажити] 0.3 MB

ЗВIТ про надходження i використання коштiв, отриманих як плата за послуги (форма №4-1м) станом на 01.11.2018р

[завантажити] 0.2 MB

ЗВIТ про надходження та використання коштiв загального фонду (форма №2м) станом на 01.11.2018р

[завантажити] 0.2 MB

ЗВIТ про надходження i використання iнших надходжень спецiального фонду (форма №4-3м) станом на 01.12.2018р

[завантажити] 0.3 MB

ЗВIТ про надходження i використання коштiв, отриманих за iншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м) станом на 01.12.2018р

[завантажити] 0.3 MB

ЗВIТ про надходження i використання коштiв, отриманих як плата за послуги (форма №4-1м) станом на 01.12.2018р

[завантажити] 0.2 MB

ЗВIТ про надходження та використання коштiв загального фонду (форма №2м) станом на 01.12.2018р

[завантажити] 0.3 MB

ЗВIТ про надходження i використання iнших надходжень спецiального фонду (форма №4-3м) за 2018рік

[завантажити] 0.4 MB

ЗВIТ про надходження i використання коштiв, отриманих за iншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м) за 2018рік

[завантажити] 0.4 MB

ЗВIТ про надходження i використання коштiв, отриманих як плата за послуги (форма №4-1м) за 2018рік

[завантажити] 0.4 MB

ЗВIТ про надходження та використання коштiв загального фонду (форма №2м) за 2018 рік

[завантажити] 0.1 MB

Звiт про власний капiтал за 2018 рiк

[завантажити] 0.3 MB

Звiт про рух грошових коштiв за 2018 рiк

[завантажити] 0.3 MB

Звiт про фiнансовi  результати за 2018 рiк

[завантажити] 1.5 MB

Примiтки до рiчноi звiтностi фiнансовоi звiтностi за 2018 рiк

[завантажити] 0.2 MB

Баланс на перше січня 2019 року

Звітність за 2019 рік

[завантажити] 0.2 MB

ЗВIТ про надходження i використання коштiв, отриманих за iншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м) станом на 01.02.2019р

[завантажити] 0.2 MB

ЗВIТ про надходження i використання коштiв, отриманих як плата за послуги (форма №4-1м) станом на 01.02.2019р

[завантажити] 0.2 MB

ЗВIТ про надходження i використання коштiв загального фонду (форма №2м) станом на 01.02.2019р

[завантажити] 0.2 MB

ЗВIТ про надходження i використання коштiв, отриманих за iншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м) станом на 01.03.2019р

[завантажити] 0.2 MB

ЗВIТ про надходження i використання коштiв, отриманих як плата за послуги (форма №4-1м) станом на 01.03.2019р

[завантажити] 0.2 MB

ЗВIТ про надходження i використання коштiв загального фонду (форма №2м) станом на 01.03.2019р

[завантажити] 0.7 MB

ЗВIТ про надходження i використання коштiв, отриманих за iншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м) за І квартал 2019 року

[завантажити] 0.7 MB

ЗВIТ про надходження i використання коштiв, отриманих як плата за послуги (форма №4-1м) за І квартал 2019 року

[завантажити] 0.7 MB

ЗВIТ про надходження i використання коштiв загального фонду (форма №2м) за І квартал 2019 року

[завантажити] 0.6 MB

ЗВIТ про надходження i використання iнших надходжень спецiального фонду (форма №4-3м) на 1 травня 2019 року

[завантажити] 0.6 MB

ЗВIТ про надходження i використання коштiв, отриманих за iншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м) на 1 травня 2019 року

[завантажити] 0.7 MB

ЗВIТ про надходження i використання коштiв, отриманих як плата за послуги (форма №4-1м) на 1 травня 2019 року

[завантажити] 0.7 MB

ЗВIТ про надходження i використання коштiв загального фонду (форма №2м) на 1 травня 2019 року

[завантажити] 0.5 MB

ЗВIТ про надходження i використання iнших надходжень спецiального фонду (форма №4-3м) на 1 червня 2019 року

[завантажити] 0.6 MB

ЗВIТ про надходження i використання коштiв, отриманих за iншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м) на 1 червня 2019 року

[завантажити] 0.6 MB

ЗВIТ про надходження i використання коштiв, отриманих як плата за послуги (форма №4-1м) на 1 червня 2019 року

[завантажити] 0.6 MB

ЗВIТ про надходження i використання коштiв загального фонду (форма №2м) на 1 червня 2019 року

[завантажити] 0.5 MB

ЗВIТ про надходження i використання iнших надходжень спецiального фонду (форма №4-3м)  за перше півріччя 2019 року

[завантажити] 0.7 MB

ЗВIТ про надходження i використання коштiв, отриманих за iншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м) за перше півріччя 2019 року

[завантажити] 0.6 MB

ЗВIТ про надходження i використання коштiв, отриманих як плата за послуги (форма №4-1м) за перше півріччя 2019 року

[завантажити] 0.7 MB

ЗВIТ про надходження i використання коштiв загального фонду (форма №2м) за перше півріччя 2019 року

[завантажити] 0.5 MB

ЗВIТ про надходження i використання iнших надходжень спецiального фонду (форма №4-3м) станом на 1 серпня 2019 року

[завантажити] 0.6 MB

ЗВIТ про надходження i використання коштiв, отриманих за iншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м) станом на 1 серпня 2019 року

[завантажити] 0.6 MB

ЗВIТ про надходження i використання коштiв, отриманих як плата за послуги (форма №4-1м) станом на 1 серпня 2019 року

[завантажити] 0.6 MB

ЗВIТ про надходження i використання коштiв загального фонду (форма №2м) станом на 1 серпня 2019 року

[завантажити] 0.6 MB

ЗВIТ про надходження i використання iнших надходжень спецiального фонду (форма №4-3м) за дев'ять місяців 2019 року

[завантажити] 0.7 MB

ЗВIТ про надходження i використання коштiв, отриманих за iншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м) за дев'ять місяців 2019 року

[завантажити] 0.7 MB

ЗВIТ про надходження i використання коштiв, отриманих як плата за послуги (форма №4-1м) за дев'ять місяців 2019 року

[завантажити] 0.7 MB

ЗВIТ про надходження i використання коштiв загального фонду (форма №2м) за дев'ять місяців 2019 року

[завантажити] 0.5 MB

ЗВIТ про надходження i використання iнших надходжень спецiального фонду (форма №4-3м) станом на 1 листопада 2019 року

[завантажити] 0.6 MB

ЗВIТ про надходження i використання коштiв, отриманих за iншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м) станом на 1 листопада 2019 року

[завантажити] 0.7 MB

ЗВIТ про надходження i використання коштiв, отриманих як плата за послуги (форма №4-1м) станом на 1 листопада 2019 року

[завантажити] 0.6 MB

ЗВIТ про надходження i використання коштiв загального фонду (форма №2м) станом на 1 листопада 2019 року

[завантажити] 0.5 MB

ЗВIТ про надходження i використання iнших надходжень спецiального фонду (форма №4-3м) станом на 1 грудня 2019 року

[завантажити] 0.6 MB

ЗВIТ про надходження i використання коштiв, отриманих за iншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м) станом на 1 грудня 2019 року

[завантажити] 0.6 MB

ЗВIТ про надходження i використання коштiв, отриманих як плата за послуги (форма №4-1м) станом на 1 грудня 2019 року

[завантажити] 0.6 MB

ЗВIТ про надходження i використання коштiв загального фонду (форма №2м) станом на 1 грудня 2019 року

[завантажити] 0.5 MB

Баланс на 01 січня 2020 року (Форма №1-дс)

[завантажити] 0.1 MB

Звіт про власний капітал за 2019 рік (Форма №4-дс)

[завантажити] 0.5 MB

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (Форма № 4-3м) за 2019 рік

[завантажити] 0.7 MB

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (Форма № 4-2м) за 2019 рік

[завантажити] 0.6 MB

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (Форма № 4-1м) за 2019 рік

[завантажити] 0.7 MB

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (Форма № 2м) за 2019 рік

[завантажити] 0.5 MB

Звіт про рух грошових коштів за 2019 рік (Форма №3-дс)

[завантажити] 0.6 MB

Звіт про фінансові результати за 2019 рік (Форма №2-дс)

[завантажити] 2.8 MB

Примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік (Форма №5-дс)