Елементи дуального навчання


[завантажити] 1.1 MB

Аналіз дуальної системи

[завантажити] 0.1 MB

План навчання та розвиток професії: "Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування"

Методи навчання
Методи навчання

        Згідно з Національною програмою «Освіта» («Україна ХХІ століття», розділ «Професійна освіта») та Стратегією розвитку національної освіти, виведення освіти в нашій країні на рівень розвинутих країн світу є можливим лише за умови упровадження нових освітніх технологій, модернізації матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів, удосконалення навчально-виховного процесу, доступності і ефективності освіти та підготовки нового покоління робітничих кадрів до життєдіяльності в умовах сучасного суспільства.
      З метою реалізації завдань професійно-технічної освіти в умовах стрімкого розвитку виробництва, швидкої зміни виробничих технологій перед нашим навчальним закладом постають задачі підготовки кваліфікованного робітника, що відповідає інтересам підприємств-замовників кадрів. Для якісної підготовки кваліфікованих робочих необхідно успішно реалізувати навчально-науково-виробничу концепцію, яка охоплює всі аспекти підготовки молоді до самостійної роботи в умовах виробництва.
       Однією з перспективних та, водночас, стратегічно важливою технологією організації навчального процесу є дуальна система навчання, сенс якої полягає у паралельному навчанні учнів у училищі та на підприємстві.

Нормативно-правова база

[завантажити] 0.5 MB

Наказ МОН України від 23.06.2017 № 916 «Про впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників» 

[завантажити] 0.4 MB

Наказ Державного навчального закладу "Київське регіональне вище професійне училище будівництва" про впровадження дуальної форми навчання у професійну підготовку учнів за професією "Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування"

[завантажити] 0.1 MB

Лист Департамента професійно-технічної освіти МОНУ від 14.07.2017 № 3-4551

[завантажити] 0.1 MB

Примірне Положення про провадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників

 

[завантажити] 0.1 MB

Примірний Договір про дуальну форму навчання