Професії для вступу після 11 класів


Професії на базі 11 класів з отриманням диплому кваліфікованого робітника

Професія на базі 11 класів - 1 рік

Професія:

"Штукатур;

лицювальник-плиточник"

 

 

Штукатур
Знає:

 • властивості основних матеріалів і готових сухих розчинних сумішей, що застосовуються для виконання штукатурних робіт;
 • призначення та способи приготування розчинів із сухих сумішей;
 • склад мастик для кріплення сухої штукатурки;
 • способи улаштування вентиляційних коробів.

 

Вміє:

 • виконувати просте обштукатурювання по­верхонь, ремонт простої штукатурки та суцільне вирівню­вання поверхонь;
 • насікати поверхні механізованими інструментами;
 • натягувати металеву сітку на готовий каркас;
 • обмазувати розчином дротяну сітку;
 • підмазувати місця прилягання наличників та плінтусів до стін;
 • готувати розчини з готових сухих сумішей;
 • приклеювати листи сухої штукатурки за раніше виставленими мая­ками;
 • прибивати листи сухої штукатурки до дерев'яних поверхонь;
 • обконопачувати коробки та місця прилягання великопанельних перегородок;
 • збирати, розбирати та очищати форми для відливання плит та блоків вентиляційних коробів;
 • відливати плити з укладанням арматури; за­чищати та підмазувати плити і блоки вентиляційних ко­робів;
 • перетирати штукатурку.
 • транспортувати сухі та розчинові суміші у межах робочої зони.

 

Лицювальник-плиточник
Знає:

 • види основних матеріалів, що застосовуються для облицьовування плиткою;
 • правила приготування розчину вручну.
 • властивості соляної кислоти та допустимо міцність розчину;
 • способи встановлення та кріплення плиток;
 • вимоги до якості лицювання; прийоми роботи з рівнем.

 

Вміє:

 • виконувати найпростіші роботи під час лицювання керамічними, скляними, азбестоцементними та іншими плитками.
 • виконувати прості роботи під час лицювання керамічними, скляними, азбестоцементними та іншими плитками. 
Професія на базі 11 класів - 1 рік навчання

Професія:

Муляр, електрозварник ручного зварювання

 

 

Муляр
 Знає:

 • основні види стінових матеріалів;
 • способи приготування розчинів; способи пробивання гнізд та отворів у кладці;
 • правила розбирання кладки фундаментів, стін і стовпів;
 • види стропів і захватних пристроїв; основні види такелажної оснастки;
 • правила переміщання та складання вантажів малої маси.
 • основні властивості стінових матеріалів і розчинів, гідроізоляційних матеріалів для ізолювання фундаментів та стін;
 • прості системи кладки й перев’язування швів;
 • прийоми кладки.
 • Кладку простих стін;
 • способи розстилання розчину на стіні, розкладання цегли та забутовки;
 • вимоги до якості цегляної кладки та збірних залізобетонних конструкцій, що монтуються у кам’яних будовах;
 • правила роботи пневматичним й електричним інструментом, що застосовуються під час будівництва кам’яних будов та споруд;
 • основні види деталей та збірних конструкцій, що застосовуються під час роботи.

 

Вміє:

 • виконувати кладку цегляних стовпчиків під лаги підлоги.
 • Готувати розчини вручну.
 • Очищати цеглу від розчину.
 • Пробивати гнізда, борозни та отвори у цегляній і бутовій кладці вручну.
 • Розбирати вручну бутові фундаменти, цегляну кладку стін і стовпів.
 • Засипати канали або короби порошкоподібними матеріалами або мінеральною ватою.
 • Зачіплювати піддони, контейнери, залізобетонні вироби та інші вантажі інвентарними стропами за монтажні петлі, скоби, гаки тощо.
 • виконувати кладку простих стін з цегли та дрібних блоків під штукатурку або розшивку швів одночасно з кладкою;
 • заповнювати каркаси стін; улаштовувати фундаменти з бутового каменю та цегляної щебінки під заливку;
 • улаштовувати цементну стяжку горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами;
 • закладати цеглою та бетоном борозни, гнізда й отвори, пробивати прорізи у цегляних та бутових стінах за допомогою механізованого інструменту;
 • розбирати кладку мостових опор за допомогою механізованого інструменту;
 • пробивати гнізда, борозни та отвори у цегляній та бутовій кладці за допомогою механізованого інструменту; виконувати монтаж у кам’яних будинках залізобетонних перемичок над віконними та дверними прорізами й нішами.

 


Електрозварник ручного зварювання
Знає:

 • Основні відомості про будову й принцип дії електрозварювальних машин і апаратів для дугового зварювання змінного й постійного струму, які застосовує в роботі;
 • способи і основні прийоми прихвачування;
 • основи знань про технологію та техніку виконання ручного дугового зварювання в нижньому і вертикальному положенні зварного шва;
 • будову балонів;
 • кольори і правила поводження з ними;
 • основи знань про зварювання в захисному газі й правила забезпечення захисту швів під час зварювання;
 • типи та позначення зварних швів на кресленнях;
 • основні властивості електродів, які застосовує, та металу і сплавів, що зварює;
 • призначення й умови застосування контрольно-вимірювальних приладів, які застосовує;
 • причини виникнення дефектів під час зварювання і способи їх запобігання;
 • будову пальників для зварювання електродом, який не плавиться, в захисному газі.

 

Вміє:

 • прихвачувати деталі, вироби й конструкції у всіх просторових положеннях зварного шва.
 • Виконувати ручне дугове зварювання простих деталей в нижньому і вертикальному положенні зварного шва, наплавляти прості, невідповідальні деталі.
 • Готувати вироби і вузли під зварювання й зачищати шви після зварювання.
 • Забезпечувати захист шва в процесі зварювання в захисному газі.
 • Нагрівати вироби і деталі перед зварюванням.
 • Читати прості креслення.
Професія на базі 11 класів - 1 рік

Професія:

"Електрогазозварник"

 

Знає:

 • основи знань про будову і принцип дії електрозварювального обладнання: зварювальні трансформатори; зварювальні випрямлячі; баластні реостати; перетворювачі;
 • газозварювальної апаратури і газорізальної апаратури: пальники (інжекторні; безінжекторні, для роботи на газах-замінниках); різаки (інжекторні, безінжекторні для роботи на рідинному пальному); ацетиленові генератори; запобіжні затвори (водяні; сухі); газові балони та вентилі до них; редуктори; трубопроводи і рукави;
 • зварювальних напівавтоматів: для механізованого зварювання в активних газах і під шаром флюсу; зварювальних автоматів: для зварювання під шаром флюсу і середовищі активних газів;газової апаратури
 • способи і основні прийоми підготовки кромок; види підготовки країв; вимоги до прихваток; типи зварних з’єднань і швів, види підготовки кромок виробів для зварювання; типи розбирань та позначення зварних швів на кресленні;
 • основні властивості і вимоги до електродів, зварюваного металу і сплавів, газів (кисень, ацетилен, гази-замінники, вуглекислий газ) і горючих рідин (гас, бензин), які застосовує під час зварювання;
 • залишковий тиск газу в балонах, який допускається;
 • правила забезпечення захисту зворотної сторони шва під час механізованого і автоматичного зварювання в захисному газі і під шаром флюсу;
 • призначення і марки флюсів, які застосовуються під час зварювання;

 

Вміє:

 • виконувати ручне дугове, плазмове, газове, автоматичне і механізоване дугове зварювання простих деталей, вузлів і конструкцій із вуглецевих сталей першої групи зварюваності, Ст. 1 – Ст. 4(кп, пс, сп) 08-25 15К, 20 К в нижньому і вертикальному положеннях зварного шва товщиною до 10мм, встик без скосу кромок, зі скосом кромок суцільним однобічним і двобічними швами;
 • зварювання пластин однакової і різної товщини суцільним і переривчастим одношаровим швом; зварювання кутових з’єднань без скосу і зі скосом кромок.
 • Виконувати кисневе і плазмове прямолінійне різання простих і середньої складності деталей з вуглецевих сталей першої групи розрізаємості (Ст1-Ст6; 10; 20; 25; 15Г; 10Г2) за розмічанням вручну; на переносних, стаціонарних та плазморізальних машинах.
 • Забезпечувати захист зворотної сторони шва в процесі автоматичного і механізованого зварювання в захисних газах.
 • Наплавляти прості невідповідальні деталі. Усувати раковини і тріщини в простих деталях, вузлах, відливках.
 • Читати прості креслення (до двох основних проекцій).
Професія на базі 11 класів - 1 рік

Професія:

"Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування"

 

 

Знає:

 • види та призначення санітарно-технічних матеріалів та устаткування;
 • сортамент труб, фітингів, фасонних частин, арматури та засобів закріплювання;
 • призначення слюсарних інструментів;
 • способи вимірювання діаметрів труб, фітингів та арматури;
 • основи правових знань, галузевої економіки, креслення, електротехніки.
 • види основних деталей санітарно-технічних систем, з’єднань труб і кріплення трубопроводів;
 • призначення, будову й особливості монтажу систем центрального опалення, водопостачання, каналізації, газопостачання та водостоків;
 • способи свердління і пробивання отворів під час прокладання трубопроводів;
 • правила транспортування та поводження з балонами з киснем та ацетиленом;
 • правила користування механізованим інструментом;
 • основи правових знань, галузевої економіки, електротехніки та креслення.

 

Вміє:

 • виконувати найпростіші роботи під час монтажу та ремонту систем центрального опалення, водопостачання, каналізації та водостоків.
 • виконувати прості роботи під час монтажу та ремонту систем центрального опалення, водопостачання, каналізації газопостачання та водостоків.
Професія на базі 11 красів - 1 рік

Професія:

"Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів"

 

 

Знає:

 • Основні відомості про загальну будову автомобілів;
 • Порядок складання простих складових одиниць;
 • Прийоми ізолювання та паяння провідників електрообладнання автомобілів;
 • Способи виконання кріпильних робіт та мастильних робіт, обсяги робіт з технічного обслуговування;
 • Призначення і правила застосування найбільш розповсюджених універсальних і спеціальних пристроїв і контрольно-вимірювальних приладів;
 • Призначення і застосування охолоджувальних і гальмових рідин, мастил і палив;
 • Класифікацію, фізико-хімічні, механічні, технологічні властивості, маркування та галузь застосування металів, сплавів, діелектриків, паливно-мастильних матеріалів, рідин;
 • Основні правила читання креслень,
 • Основи електростатики, постійний струм, електромагнетизм, змінний струм, трансформатори, електричні машини, правила користування електровимірювальними приладами;
 • Поняття про допуски та посадки, правила та порядок користування інструментами та приладами для виміру лінійних і кутових величин, оптичними, пневматичними та електричними приладами;

 

Вміє:

 • Виконувати роботи з розбирання вантажних та легкових автомобілів, (окрім спеціальних, дизельних, інжекторних і газобалонних), автобусів з кількістю посадочних місць для пасажирів до 22, причепів, напівпричепів і мотоциклів;
 • Здійснювати ремонт, складання простих агрегатів і складових одиниць автомобілів із заміною окремих частин і деталей;
 • Знімати та встановлювати просту освітлювальну арматуру, ізолювати та паяти провідники;
 • Виконувати роботи з технічного обслуговування автомобілів, усувати виявлені дрібні несправності;
 • Виконувати слюсарну обробку деталей за 12–14 квалітетами із застосуванням слюсарного інструменту і контрольно-вимірювальними приладами;
 • Виконувати роботи з ремонту і першого технічного обслуговування не складних автомобілів, їх вузлів, агрегатів і систем під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації, а саме: карбюраторних і задньопривідних автомобілів.
Професія на базі 11 класів - 1,5 року

Професія:

"Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення"

 

 Знає:

 • правила та порядок обробки інформації із застосуванням програмного забезпечення;
 • техніко-експлуатаційні характеристики обладнання інформаційних систем;
 • структуру та порядок установлення операційних систем;
 • порядок налагодження та обслуговування системного та прикладного програмного забезпечення; порядок установлення сервісних програм;
 • методи створення та підтримки баз даних;
 • основні мови програмування; методи захисту інформації на персональних комп’ютерах та в мережах;
 • основні поняття та технічні характеристики мережевих систем; загальні правила налагодження та обслуговування мережевих систем;
 • англійську мову у межах, необхідних для виконання своїх завдань та обов’язків; основи трудового законодавства, правила та норми внутрішнього трудового розпорядку.

Вміє:

 • Встановлення операційної системи, налагодження її конфігурації.
 • Встановлення програмного забезпечення глобальних та лінійних мереж.
 • Встановлення, налагодження та оновлення драйверів.
 • Тестування вузлів обладнання або окремих елементів персонального комп’ютера та периферійного обладнання.
 • Встановлення програм захисту інформації на персональні комп’ютери та локальні системи.
 • Виконання операцій з текстовим редактором, електронною таблицею, базами даних, мультимедійними компонентами.
 • Підготовка матеріалів для сайта та їх розміщення.
 • Форматування різного роду документів.
 • Створення та ведення бази даних. Створення запитів, звітів. Виконання операцій за допомогою програмного забезпечення.
Професія на базі 11 класів - 1,5 року

Професія: 

"Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів;

рихтувальник кузовів"

 

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів
Знає:

 • Основні відомості про загальну будову автомобілів;
 • Порядок складання простих складових одиниць;
 • Прийоми ізолювання та паяння провідників електрообладнання автомобілів;
 • Способи виконання кріпильних робіт та мастильних робіт, обсяги робіт з технічного обслуговування;
 • Призначення і правила застосування найбільш розповсюджених універсальних і спеціальних пристроїв і контрольно-вимірювальних приладів;
 • Призначення і застосування охолоджувальних і гальмових рідин, мастил і палив;
 • Класифікацію, фізико-хімічні, механічні, технологічні властивості, маркування та галузь застосування металів, сплавів, діелектриків, паливно-мастильних матеріалів, рідин;
 • Основні правила читання креслень,
 • Основи електростатики, постійний струм, електромагнетизм, змінний струм, трансформатори, електричні машини, правила користування електровимірювальними приладами;
 • Поняття про допуски та посадки, правила та порядок користування інструментами та приладами для виміру лінійних і кутових величин, оптичними, пневматичними та електричними приладами;

 

Вміє:

 • Виконувати роботи з розбирання вантажних та легкових автомобілів, (окрім спеціальних, дизельних, інжекторних і газобалонних), автобусів з кількістю посадочних місць для пасажирів до 22, причепів, напівпричепів і мотоциклів;
 • Здійснювати ремонт, складання простих агрегатів і складових одиниць автомобілів із заміною окремих частин і деталей;
 • Знімати та встановлювати просту освітлювальну арматуру, ізолювати та паяти провідники;
 • Виконувати роботи з технічного обслуговування автомобілів, усувати виявлені дрібні несправності;
 • Виконувати слюсарну обробку деталей за 12–14 квалітетами із застосуванням слюсарного інструменту і контрольно-вимірювальними приладами;
 • Виконувати роботи з ремонту і першого технічного обслуговування не складних автомобілів, їх вузлів, агрегатів і систем під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації, а саме: карбюраторних і задньопривідних автомобілів.

 

Рихтувальник кузовів
Знає:

 • Слюсарну, жерстянську справу.
 • Види і типи всіх основних кузовів легкових, вантажних кузовів та автобусів., Загальну будову кузовів легкових, кабін вантажних автомобілів.
 • Правила застосування і підготовки універсальних і спеціальних пристроїв і контрольно-вимірювальних приладів.
 • Призначення, будову та принцип роботи рихтувального обладнання.
 • Основні механічні властивості оброблювальних матеріалів.
 • Технологію випрямлення під фарбування деталей і складових одиниць кузовів вантажних і легкових автомобілів під лудіння, ґрунтування.
 • Способи випрямлення дефектів.
 • Правила застосування пневмо-й електроінструменту, користування приладами для виміру лінійних і кутових величин, вимоги електробезпеки на рихтувальному обладнанні.
 • Систему допусків та посадок, квалітети і параметри шорсткості.
 • Правила читання простих креслень, збірних креслень, креслення на виготовлення деталей.
 • Способи та методи ремонту кузовів, основні пошкодження кузовів.
 • Ремонт кузовів на станціях технічного обслуговування.,
 • Виконувати кріпильні та регулювальні роботи,дефектування кузова, правила здійснення обмірів кузова.
 • Послідовність виконання рихтувальних робіт.
 • Видаляти ,відновлювати корозійні пошкодження
 • Правила розбирання і складання навісних деталей кузовів.
 • Основи ведення підприємницької діяльності

 

Вміє:

 • Організовувати та утримувати робоче місце, дотримуватись вимог безпеки праці, пожежної та електробезпеки та виробничої санітарії
 • Економно витрачати матеріали.
 • Розмічати, різати, рубати, обпилювати деталі з тонколистового металу.
 • Шабрувати, зачищати металеві поверхні під лудіння, ґрунтування.
 • Нарізувати різьбу, клепання металу., виконувати зикування, фальцювання, вибивання, відбортовування.
 • Підготовлювати кузов вантажного автомобіля до ремонту.
 • Виконувати ремонт навісних деталей кузова та оперення.
 • Виконувати антикорозійну обробку кузова, доглядати за лакофарбовим покриттям кузова.
 • Виконувати ремонт і рихтування частин автомобіля.